Vyskladajte si firemný systém podľa svojich potrieb. Jednotlivé moduly spolu vzájomne komunikujú a zdieľajú dáta. Čím viac modulov začnete používať, tým bude mať pre Vás systém väčší prínos.
Odhalí totiž súvislosti, ktoré Vám doteraz mohli unikať a získate väčší nadhľad alebo nový uhol pohľadu na samotné fungovanie podniku.
Každý používateľ má pridelené určité právomoci podľa postavenia vo firme. Zobrazovanie a úprava citlivých firemných informácií je zabezpečené a dostupné len tomu, kto má dostatočné oprávnenie.

Všetci vieme, že nech sa snažíme docieliť v tíme čokoľvek, absolútnym základom úspechu a harmonického procesu, ktorý k nemu vedie, je komunikácia. S našim komunikačným modelom sa už žiadna informácia nestratí v chaotickom šume.
Každý zamestnanec má k dispozícii firemný chat, prostredníctvom ktorého dokáže kontaktovať každého člena tímu. Okrem toho sú neodmysliteľnou súčasťou modulu aj osobné a skupinové mailové schránke, dôležité oznámenie či firemná WIKI. Vďaka modulu tiež získavate prístup k úložisku firemných dokumentov a kalendára udalostí.

 • Zamestnanecký chat
 • Osobný email
 • Skupinové (zdieľané) emaily
 • Dôležité oznámenia, novinky
 • Notifikácia vybraných osôb, skupín
 • Kalendár udalostí (súkromné/zdieľané)
 • Úložisko dokumentov

Štatistický modul Vám pomôže monitorovať celkové dianie vo Vašej spoločnosti. Okrem toho, že vidíte výkonnosť svojich zamestnancov, sledujete aj finančný stav Vašej firmy. Štatistiky môžete sledovať pomocou ukazovateľov, grafov či trendov. Môžete si zvoliť rôzne sledované obdobie, hodnotiť vývoj alebo porovnávať jednotlivé projekty. Získate okamžitý nadhľad, dokážete včas odhaliť slabé miesta a následne tomu prispôsobiť svoje ďalšie plánovanie.

 • Finančné ukazovatele
 • Grafy, trendy
 • Výkonnosť zamestnancov
 • Nadhľad na dáta firmy
 • Včasné odhalenie rizík

O stave financií nevypovedajú iba štatistiky, ale všeobecná agenda, ktorá súvisí s účtovníctvom spoločnosti. Náš fakturačný modul vám dáva prístup k došlým a vyšlým faktúram i dobropisom. Na manažérskej pozícii môžete faktúry schvaľovať a zároveň mať neustály prehľad o tom, ktoré sú zaplatené, nezaplatené alebo sa blíži ich termín splatnosti. Modul tiež poskytuje možnosť automatického zasielania faktúr zákazníkovi na e-mail, automatické párovanie platieb a pohybov na účte či vytváranie hromadných platobných príkazov.

 • Došlé / Vyšlé / Dobropisy
 • Schvaľovanie faktúr manažérom
 • Prehľad nezaplatené / po splatnosti
 • Odosielanie mailom
 • Automatické párovanie platieb
 • Vytváranie hromadných platobných príkazov

Rozdeľte svoje zákazky do kategórii a už nikdy v nich nemajte chaos. Modul zakázok vám umožní triedenie na základe ľubovolnej kategórie, typu alebo priority. Tiež vidíte kompletnú históriu každej zákazky od jej vytvorenia až po jej dokončenie a to vrátane identity zamestnanca, ktorý s ňou pracoval.
Modul tiež urýchľuje komunikáciu so zákazníkom, odosielanie SMS, e-mailov, cenových ponúk či faktúr a preberacích protokolov. Zákazky sú tiež integrované s Google Maps. Pokiaľ vaše podnikanie vyžaduje zvoz a rozvoz, adresy svojich zakázok uvidíte rýchlo a prehľadne na mape.

 • Rôzne typy, kategórie, priority
 • Celý životný cyklus od vytvorenia po vyplatenie
 • Rýchla komunikácia
 • Foto galéria (evidencia stavu)
 • Evidencia použitého materiálu
 • Samo-obslužný pult pre zákazníka
 • Integrácia s Google Maps

Kompletná evidencia Vašich skladových zásob, ktorá zahŕňa okrem iného aj tagovanie podľa kľúčových slov a foto-dokumentáciu. Modul umožňuje vidieť detaily skladovej položky, ale tiež jej históriu. A teda vidíte to, kedy a kde bola použitá a kto túto zmenu vykonal. Počet skladových zásob sa upravuje automaticky pri použití v zákazke a vidíte, ktoré zásoby sa míňajú a treba doobjednať. Tento modul je možné využiť takisto ako cenník dodávaných služieb.

 • Viacero oddelených skladov
 • Kontrola skladových zásob
 • Tagovanie a fotografie
 • História (kedy a kde bola použitá)
 • Cenník služieb

Pokiaľ máte chaos v nákladoch a príjmoch, potom vám tento modul podrží chrbát. Disponuje evidenciou všetkých pohybov v pokladniach jednotlivých pobočiek. Všetky údaje tak máte v reálnom čase na jednom mieste. Taktiež viete skontrolovať históriu pohybov a popis transakcií.
Okrem toho máte prehľad aj o vyúčtovaní Vašich zamestnancov a vyplatených zálohách. Samozrejme sem spadá aj evidencia bločkov za nákupy do firemných nákladov a ich následné preplácanie. Tie si môžu vyžadovať schválenie, prípadne nastaviť limit pre automatické schvaľovanie.

 • Samostatná pokladňa pre každú pobočku
 • Evidencia všetkých pohybov
 • Zálohy a vyúčtovanie zamestnancov
 • Evidencia a schvaľovanie bločkov

Tento modul vám pomôže získať podrobnejší a praktickejší prehľad o úlohách vo vašej spoločnosti. Každá hlavná úloha može obsahovať viacero čiastkových podúloh, ktoré je nutné vyriešiť. Je možné označiť 1 osobu, ale aj ďalších spoluriešiteľov, ktorí sú zodpovední za úspešné dokončenie (prípadne chcú byť len notifikovaní o zmenách).
Samozrejmosťou je úchova príloh ako dokumenty a fotografie, ktoré súvisia s danou problematikou. Okrem iného tu vidíte sekciu komentárov a zaznamenávanie progresu v riešení úlohy.

 • Čiastkové podúlohy
 • Spoluriešitelia (notifikované osoby)
 • Prílohy, dokumenty, fotky
 • Progress, komentáre

Jednoduchý, ale účinný modul pre evidennciu dochádzky zamestnancov vo firme. Vďaka nemu vždy viete, ktorí kolegovia sa momentálne nachádzajú v práci, no zároveň si na vyššej pozícii môžete prezerať aj históriu ich prítomnosti a sumár odpracovaných hodín za jednotlivé dni/mesiace. Zaznamenávanie príchodov a odchodov sa vykonáva buď manuálne alebo pomocou čipových kariet na vstupe.

 • Sumár odpracovaných hodín
 • Dôvod absencie
 • Status aktuálne prítomných
 • Evidencia online
 • Možnosť čipových kariet

Kniha jázd Vám pomáha evidovať všetky vozidlá, ktoré sa nachádzajú vo vašom autoparku. Máte prehľad o ich stave, spotrebe, užívaní, počte najazdených kilometrov a lokalite. Mimo toho môže byť vďaka tomuto modulu schvaľovanie jázd plne digitalizované. Modul tiež poskytuje prehľad medzi súkromnými a služobnými kilometrami, ktoré boli na vozidle najazdené.
Pre presnejšie sledovania vozidiel je opäť možná integrácia s Google Maps. V tomto prípade viete sledovať aktuálnu polohu, ale tiež presnú trasu, ktorú vozidlo vykonalo za zvolené obdobie.

 • Evidencia vozidiel
 • Trasa / Dôvod / Počet km
 • Schvaľovanie knihy jázd
 • Možnosť sledovania polohy
 • Vykreslenie trasy v Google Maps

Adresár je zoznamom všetkých zákazníkov, ktorí vašu spoločnosť kontaktovali v minulosti, alebo spolupráca s nimi práve prebieha. Patrí sem tiež zoznam všetkých obchodných partnerov, dodávateľov a odberateľov.
Spoločnosti, osoby a kontakty sú kategorizované podľa oblasti ich pôsobenia. Pri zobrazení detailu okrem iného vidíme prehľad o všetkých objednávkach, zmluvách a faktúrach s daným partnerom alebo klientom.

 • Evidencia obch. partnerov a zákazníkov
 • Triedenie podľad oblasti
 • Adresy / Telefónne čísla / IBAN
 • Prehľad vzájomných faktúr a zmlúv

Ste pripravení posunúť Váš biznis o level vyššie?

info@firemnysystem.sk