Manažovanie projektov, výstavby & developerských projektov

Home >> Manažovanie projektov, výstavby & developerských projektov

Na najvyššej úrovni máme vytvorené intranety pre stavebné firmy v sektore projektovanie a inžiniering – Easy Projects&Development. Pri zavádzaní systému si vypočujeme Vaše zabehnuté postupy a upravíme ho tak, aby Vám prácu zjednodušoval v najvyššej možnej miere.

Projekty – venovať sa viacerým projektom je bez automatizovaného firemného systému náročné, obzvlášť ak na projektoch spolupracuje niekoľko ludí . S naším systémom máte pri práci na projekte alebo jeho riadení všetky podklady vždy po ruke online na akomkoľvek zariadení a kdekoľvek na svete. Pri každom posune na projekte, ktorý sa Vás týka ste osobne notifikovaný. Všetky informácie sú zaznamenávané a spracovávané automaticky pre prehľad časových ,finančných, personálnych a ďalších ukazovateľov. Sofistikované schvaľovacie procesy – presné nastavenie jednotlivých a združených limitov pre schvaľovanie objednávok, faktúr, platieb, firemných jázd a mnoho ďalšieho jedným kliknutím. Presné a aktuálne finančné ukazovatele – nastavenie plánovaných nákladov a príjmov na projekt a porovnanie so skutočnými nákladmi a príjmami s prihliadnutím aj na skutočne vykonané platby na jeden klik. Vďaka tomu viete presne vyhodnotiť Váš Cashflow, zefektívniť náklady alebo spresniť kalkulácie. Zmluvy – kompletná online evidencia zmlúv s možnosťou inteligentného vyhľadávania naviazaných objednávok, faktúr, osôb, projektov a ďaľšieho. Možnosť nastaviť automatizované generovanie faktúr na základe evidovaných zmlúv. Objednávky– tvorba a evidencia objednávok spolu so všetkou komunikáciou a dokladmi. Vytváranie dopytov na cenové ponuky na základe rozoslaných žiadostí na cenové ponuky s ktorých potom klikom vytvoríte a odošlete objednávku. Faktúry – previazanie došlých aj vyšlých faktúr na jednotlivé projekty a vytvorené zmluvy. Vytváranie hromadných úhrad prijatých faktúr k dátumu splatnosti. Sledovanie úhrad a automatizované upomienkovanie na vydané faktúry. Sprocesované riadenie, kniha jázd, pokladňa, zadávanie úloh, adresár a mnoho ďalších previazaných funkcií vyriešite v jednom prehľadnom softvéry.

Dlhoročné skúsenosti pri tvorbe softvéru pre firmy zamerané na projekčnú a stavebnú činnosť spravili náš systém prepracovaným do najmenších detailov. Zavolajte nám a všetky možnosti Vám ukážeme na stretnutí.